Skip to content

O nas

GRSOFT je visoko kakovostno inženirsko projektantsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste gradbenih konstrukcij. Izdelujemo kompletno projektno dokumentacijo hibridnih gradbenih konstrukcij iz različnih materialov( armaturne načrte za betonske konstrukcije, delavniške načrte jeklenih konstrukcij, montažne načrte lesenih konstrukcij, etc).

Primož Kvaternik, u.d.i.g.
Primož Kvaternik, u.d.i.g.

Ustanovitelj podjetja je pooblaščeni inženir Primož Kvaternik, univ.dipl. inž. grad. z bogatimi izkušnjami na področju vseh vrst gradbenih konstrukcij od armiranobetonskih, jeklenih, lesenih konstrukcij do premostitvenih inženirskih objektov. Izkušnje si je pridobival v številnih inženirskih projektantskih podjetjih kot so GRADIS Biro za projektiranje, IBT d.d. in drugih. Udeležen je bil tudi v popotresni obnovi poškodovanih objektov v Posočju, tako da ima bogate izkušnje na praktično vseh področjih gradbenih konstrukcij. Ima licenco Inženirske Zbornice Slovenije za projektiranje in nadzor objektov.  Pred spremembo gradbenega zakona si je pridobil tudi licenco za revidiranje projektne dokumentacije, tako da opravlja tudi recenzije projektne dokumentacije, v kolikor investitor to zahteva.

TimbWallConn

Podjetje GRSOFT zagotavlja kakovostne storitve na področju projektiranja gradbenih konstrukcij, skrbimo za stalno strokovno izobraževanje. Na področju lesenih konstrukcij pa sledimo sodobnim trendom trajnostne gradnje, ki na potresno aktivnih območjih uporablja lesene konstrukcijske elemente z visoko sposobnostjo sipanja potresne energije kot so žebljane panelne stene, križno lepljeni leseni elementi (XLAM) in podobno.

Spoštujemo dogovorjene roke in sodelujemo s številnimi zunanjimi sodelavci – arhitekti, konstrukterji in izvajalci.

Copyright ©2021 Grsoft.eu