Skip to content

Kontakt

GRSOFT Inženirski Biro

Projektiranje gradbenih konstrukcij, Primož Kvaternik s.p.
Nova vas pri Mokricah 36, 8261 Jesenice na Dolenjskem

Tel: +386 1 756 5851
Gsm: +386 41 674 925     
E-mail: projektiva@grsoft.eu
Skype: grsoft.eu

Inženirsko znanje

Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi bogatih izkušenj pri projektiranju, stalnega strokovnega izobraževanja in z upoštevanjem sodobnih predpisov EUROCODE.

Copyright ©2023 Grsoft.eu