Sodobne lesene konstrukcije kot alternativa

Sodobne lesene konstrukcije ? Kakšne konstrukcije so sodobne lesene konstrukcije? To so konstrukcije, ki so v celoti izdelane iz lesa in same prevzemajo vse obremenitve tako vetra kot  potresa. V primeru nadzidave zidanih objektov pa predstavljajo najbolj ekonomično rešitev. Temeljenje Nadzidava zidanih objektov iz opeke oz. modularnih blokov, kakor tudi armiranobetonskih objektov predstavlja pogosto velik […]

More