Skip to content

Sodobne lesene konstrukcije

Lesene konstrukcije so lahko potresno odporne!

Lesene konstrukcije so v primerjavi z armirano betonskimi precej lažje. Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo manjšo maso in s tem tudi precej manjše potresne sile. Vendar zaradi tega ni nujno, da so samo zaradi tega lesene konstrukcije bolj potresno odporne. Potresna odpornost lesenih konstrukcij je lahko visoka, če so ustrezno zasnovane. Poleg zadostnega števila sten ali okvirjev, morajo imeti tudi zadostno število jeklenih spojnih sredstev. To jim zagotavlja zahtevano duktilnost, to pomeni sposobnost prevzemanja potresne energije brez večjih poškodb.

Strokovnjaki podjetja GRSOFT imamo znanje in izkušnje za izdelavo projektne dokumentacije  vseh vrst lesenih konstrukcij. Izdelujemo klasične lesene konstrukcije, skeletne  lesene konstrukcije, konstrukcije  iz lameliranega lepljenega lesa, lesene konstrukcije z žebljanimi panelnimi stenami z visoko stopnjo sipanja potresne energije, kakor tudi lesene konstrukcij iz križno lepljenih lesenih panelov.

Kaj vam ponujamo?

Skoraj nič energijske stavbe sNES

Kakšne stavbe so to? Evropska komisija je uvedla ta pojem za stavbe, ki so energetsko zelo učinkovite. Kaj to pomeni? To pomeni, da za svoje delovanje potrebujejo zelo majhno količino energije. Pa še ta potrebna energija je proizvedena in obnovljivih virov. Podobno kot Evropska komisija je tudi ameriški oddelek za energijo opredelil take stavbe kot Zero Energy Buildings ZEB. Ameriška definicija ZEB je v primerjavi z evropsko definicijo sNES bolj natančna, medtem ko je v Evropi odločitev v podrobnostih prepuščena državam članicam. V bistvu pa gre v obeh primerih za isto zadevo novega načina gradnje stavb, ki varčujejo z porabo energije.

Po novem energetskem zakonu je obvezno po 31.12.2020 projektirati samo še skoraj nič energijske stavbe sNES. To bo veljalo za tiste stavbe za katere se bo oddala vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Lesene konstrukcije kot sNES

Dobro izolirani toplotni ovoj stavbe predstavlja bistveno komponento skoraj nič energijskih hiš. Toplotna izolacija se pri lesenih konstrukcijah nahaja med lesenimi elementi. Tako lesene konstrukcije predstavljajo dober in optimalen konstrukcijski sistem za izdelavo dobrega toplotnega ovoja stavbe. Toplotno izolacijo pri lesenih stenskih elementih na primer ne dajemo na zunanji strani elementov, pač pa v notranjosti. Evidentno so lesene panelne stene lahko zelo tanke in hkrati dobro toplotno izolirane v primerjavi z armirano betonskimi ali opečnimi stenami. Le te so za doseganje enakovredne toplotne prevodnosti občutno debelejše.

Na primer opečna stena debeline 45cm z 20cm izolacijo ima približno enako toplotno prevodnost kot precej tanjša panelna lesena stena. To pomeni, da ima zaradi tega lesena hiša boljši izkoristek uporabnega prostora. Zaradi tega ima lesena hiša precej manjšo toplotno akumulativnost. To pomeni, da se notranjost hiše ko se ne uporablja hitro ohladi, pri ponovni uporabi pa se tudi hitro ogreje. Lesene konstrukcije imajo evidentno številne prednosti pri gradnji skoraj nič energijskih objektov.

Trajnostna gradnja

Kaj je to? To je način gradnje, ki uporablja materiale  z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo. Pri gradnji se uporablja recikliranje odpadkov, energijska učinkovitost in ponovna uporaba posameznih elementov. Trajnostna gradnja evidentno omogoča zdravo bivanje in prispeva k dobremu človekovemu počutju.

Lesene konstrukcije predstavljajo sinonim za trajnostno gradnjo. Zakaj? Ker zaradi same narave gradbenega materiala zmanjšujejo količino emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Za predelavo lesa se porabi šestkrat manj energije, kot za proizvodnjo betona, armature in izolacijskih materialov.

Zakaj izbrati lesene konstrukcije?

Lesene konstrukcije so bile v preteklosti uporabljene kar se tiče stanovanjskih hiš zgolj za ostrešja. Nosilno konstrukcijo za vplive vetra in potresa so v večini primerov prevzemale opečne stene. Pri industrijski gradnji so bili to armirano betonski ali jekleni elementi.

Zakaj se torej odločiti za kompletno leseno kostrukcijo? V javnosti je zmotno ptrepričanje, da lesena konstrukcija sama po sebi ne more biti potresna odporna. Ker je lahka ima  manjšo  maso in s tem potresne sile, vendar je brez dobre povezave z temelji precej ranljiva. Bistveno je torej, da ima lesena konstrukcija kot prvo zadostno togost. Kaj to pomeni? To pomeni, da ima ustrezno trdne lesene stene oz. okvirje, ki so sposobni prenašati potresne obremenitve.

Potresna odpornost lesenih konstrukcij

Sodobni potresni predpisi zahtevajo omejitev poškodb konstrukcije, kar v statični praksi pomeni omejitev horizontalnih deformacij. Poleg tega morajo imeti lesene konstrukcije tudi zadostno število jeklenih spojnih sredstev. Pomembna je povezava lesenih sten konstrukcije s temelji, kakor tudi z etažnimi ploščami. Na ta način je zagotovljena tudi ustrezna duktilnost. Kaj to pomeni? To pomeni sposobnost zibanja konstrukcije oz. prevzemanja potresne energije brez večjih poškodb. Ob upoštevanju vsega tega so lahko lesene konstrukcije potresno odporne v skladu z evropskimi predpisi EUROCODE.

Poleg dobre potresne odpornosti ima les tudi dobre toplotno izolacijske lastnosti. Les je material, ki ga je lahko vzdrževati in z njim ravnati. To je precejšnja olajševalna okoliščina pri izbiri gradbenega materiala.

Hitrost gradnje

Nenazadnje tudi hitrost gradnje prispeva k odločitvi o izbiri gradbenega materiala. Montažna lesena hiša izdelana iz panelnih sten, lahkih lesenih etažnih konstrukcij in strešne konstrukcije je zgrajena precej hitro. Najprej je potrebno izdelati armiranobetonsko temeljno ploščo ki predstavlja edini klasični element mokre gradnje. Tako zatem se lahko začne z montažo panelnih sten, ki so lahko pripravljene v delavnici. Celotna lesena konstrukcija je postavljena zelo hitro, sledi montaža jeklenih spojnih sredstev in sidranje v temelje. Ostali nenosilni elementi gradnje so prilagojeni temu načinu gradnje in so v glavnem montažni.

Križno lepljeni masivni leseni elementi ( XLAM)  danes predstavljajo sodoben in okolju prijazen način gradnje lesenih objektov. Togost križno lepljenih elemetov iz katerih so narejene tako plošče kot stene je dovolj velika, da zadosti vsem zahtevam sodobne arhitekture. Gradnja z XLAM elementi je hitra v primerjavi z opečnimi oz. armiranobetonskimi stavbami.  Takšna gradnja zagotavlja potrebno potresno odpornost, vendar le če je zasnovana pravilno z zadostno količino jeklenih spojnih elementov. Le ta ji dajejo ustrezno  duktilnost oz. sposobnost sipanja potresne energije.

Copyright ©2023 Grsoft.eu